Poradnia Endokrynologiczna

dr n. med. Barbara Kalina-Faska

Pracownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracownik Poradni Endokrynologicznej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka.

  • zaburzenia wzrastania: niskorosłość, nadmierny wzrost, wolne tempo wzrastania u dzieci urodzonych z niską masą ciała lub/i wewnątrzmacicznym opóźnieniem wzrastania,
  • zaburzenia dojrzewania: przedwczesne dojrzewanie, opóźnione dojrzewanie, wrodzony przerost nadnerczy, zaburzenia różnicowania płci,
  • choroby tarczycy: nadczynność tarczycy, niedoczynność tarczycy, zapalenia tarczycy, powiększenie gruczołu tarczowego,
  • choroby przysadki mózgowej: niedoczynność przysadki, nadczynność przysadki,
  • choroby nadnerczy: niedoczynność nadnerczy, nadczynność nadnerczy,
  • pozostałe schorzenia: nadmierne owłosienie, zaburzenia miesiączkowania, ginekomastia, zaburzenia funkcji jajników i jąder,
  • opieka endokrynologiczna po leczeniu chorób nowotworowych, zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej.

Wielospecjalistyczna Poradnia dla Dzieci
ul. Karłowicza 11-13
40-145 Katowice
telefon: 32 789 85 00